Saturday, 25 Sep 2021 Weather: 17.2 °C 753 mm

Materiale refractare

Denumirea НТД
Cărămizi refractare cu acordul părților
Pulbere de periclază GOST 24862-81
Cuarțit cu acordul părților
Concentrat de staurolit cu acordul părților