Wednesday, 25 May 2022 Weather: 17.4 °C 747 mm

Materiale refractare

Denumirea НТД
Cărămizi refractare cu acordul părților
Pulbere de periclază GOST 24862-81
Cuarțit cu acordul părților
Concentrat de staurolit cu acordul părților